top of page

מדריך לבחירת המידה הנכונה

מידות גלגיליות מתקדמים

Esordio+variant

איך לבחור את מידת המגף המתאימה?

מידת הגלגליות צריכה להיות גדולה בשתי מידות ממידת נעל הספורט הנוכחית.
במידה והגלגליות שברשותך קטנות, עליך יש לעלות בשלוש מידות על פי סרגל מידות המגף.
למשל: מידת הגלגליות הנוכחית היא 210, כעת יש לבחור בגלגליות במידה 225.

‏‏טבלת מידות Esordio+variant.PNG
Esordio+variant

מידות גלגיליות מתקדמים

 Rondo+variant, Rondo+mistral

איך לבחור את מידת המגף המתאימה?

מידת הגלגליות צריכה להיות גדולה בשתי מידות ממידת נעל הספורט הנוכחית.
במידה והגלגליות שברשותך קטנות, עליך יש לעלות בשלוש מידות על פי סרגל מידות המגף.
למשל: מידת הגלגליות הנוכחית היא 230, כעת יש לבחור בגלגליות במידה 245.

‏‏Rondo.PNG
Rondo+variant, Rondo+mistral

מידות גלגיליות מתמחים

fly+evo, fly+mistral, fly+energy steel

איך לבחור את מידת המגף המתאימה?

מידת הגלגליות צריכה להיות גדולה בשתי מידות ממידת נעל הספורט הנוכחית.
במידה והגלגליות שברשותך קטנות, עליך יש לעלות בשלוש מידות על פי סרגל מידות המגף.
למשל: מידת הגלגליות הנוכחית היא 230, כעת יש לבחור בגלגליות במידה 245.

‏‏fly.PNG
fly+evo, fly+mistral, fly+energy steel

מידות גלגיליות דאנס

flamenco+dance

איך לבחור את מידת המגף המתאימה?

מידת הגלגליות צריכה להיות גדולה בשתי מידות ממידת נעל הספורט הנוכחית.
במידה והגלגליות שברשותך קטנות, עליך יש לעלות בשלוש מידות על פי סרגל מידות המגף.
למשל: מידת הגלגליות הנוכחית היא 230, כעת יש לבחור בגלגליות במידה 245.

‏‏flamenco.PNG
flamenco+dance

מידות גרביונים - Adult

‏‏גרביונים Adult.PNG

מידות גרביונים - Junior

‏‏גרביונים junior.PNG
גרביונים

מידות שרוכים

‏‏שרוכים.PNG

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה נוספת

שרוכים
bottom of page